NAP.NU


Många tomma studentlägenheter i Karlshamn

Karlshamns kommunala bostadsbolag, KABO, räknar med att stå med ett stort antal tomma lägenheter i höst till följd av att Blekinge tekniska högskola inte tar in några nya studenter på orten.KABO:s marknadschef Elisabeth Bååth säger till Blekinge läns tidning att bostadsbolaget inte har någon färdig lösning för hur de ska kunna hyra ut de tomma studentlägenheterna när inflödet av BTH-studenter försvinner.En möjlig lösning kan vara att bygga om studentbostäder till större lägenheter, säger hon till tidningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1