NAP.NU


Marinen: ”Vi har lärt oss av Nord Stream-läckorna”

Ett år har gått sedan Nord Streams gasledningar i Östersjön söder om Blekinge sprängdes och Säkerhetspolisens undersökning pågår fortfarande.Marinen var tidigt på plats ute vid läckan och Jimmie Adamsson på Marinen tror att händelsen fått oss att bättre förstå hur lätt det kan vara att förstöra känsliga saker under Östersjöns vattenyta.”De flesta i Sverige förstår nog fortfarande inte – det finns en sjöblindhet”

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1