NAP.NU


Marinövning fokuserar på undervattenshot i Östersjön

Undervattenshot är i fokus under marinövningen ”Höst” som börjar i Stockholms skärgård och utanför Gotland idag. Och där tredje sjöstridsflottiljen och ubåtsflottiljen i Karlskrona är med.Jimmie Adamsson är informationsansvarig på Marinen och menar att omvärldsläget sätter övningen i ett nytt sken. Över 500 sjömän på 18 fartyg från Sverige, Finland och Storbritianien övar tillsammans och övningen pågår till den 18 oktober.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1