NAP.NU


Marita vill att fler ska samarbeta för ett levande samhälle

När Marita Bergkvist föreslog att hon kunde hjälpa med lunch och frukostpaket när restaurang Kronolaxen på grund av mögel varit stängd fick hon nej för att att hon ansågs som konkurrerande verksamhet.På Kronolaxens område som Sveaskog driver rör det sig flest turister eftersom att Mörrumsån är det stora dragplåstret.”Ju fler som samarbetar lokalt, desto större chans har vi att visa upp Mörrum”, säger hotellägaren Marita Bergkvist.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1