NAP.NU


Mer simulatorträning då försvaret växer

I takt med att försvaret växer ökar också behovet av att träna i olika simulatorer. Träningen har blivit viktig inte minst för att exempelvis fartyg, ubåtar och flyg behövs för att lösa mer eller mindre skarpa uppdrag. ”Det finns också en miljöaspekt” säger Andreas Carlsson på SAAB:s simulatoranläggning i Helsingborg, då simulatorn inte släpper ut avgaser som ett fartyg.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1