NAP.NU


Miljöpartiet vill att försvaret står för PFAS-skadestånd

Miljöpartiet tycker att Försvarsmakten ska ta hela notan för PFAS-föroreningarna i Kallinge. Även skadeståndet till de som druckit förgiftat vatten.”Som jag ser det ska förorenaren stå för alla kostnader”, säger riksdagsledamoten Katarina Luhr (MP). Miljöpartiet vill också att riksdagen tillsätter en kommitté som ser över lagstiftningen kring PFAS och andra ämnen som är skadliga för miljön.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1