NAP.NU


Ministerns svar om PFAS-domen: ”Har hitintills betalat”

Försvarsminister Pål Jonsson (M) kommenterar nu för första gången domen som ger Kallingebor med höga halter PFAS i kroppen rätt till skadestånd.”Utan att föregå den dialog och process som sker, kan jag konstatera att Försvarsmakten hitintills betalat de utgifter som detta orsakat Ronneby Miljö och teknik”, svarar han P4 Blekinge i ett mejl.Det var släckskum från F17 som förorenade Kallingebornas dricksvatten. Men efter en lång rättsprocess ligger betalningsansvaret på kommunens vattenbolag.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1