NAP.NU


Misstänkt jäv: Mattelärare gav betyg till dotter

En mattelärare i Karlshamn satte betyg på sin egen dotter som hon dessutom undervisade på en högstadieskola. Tveksamt eftersom man inte bör betygsätta sina barn, skriver Karlshamns kommun i ett yttrande till Justitieombudsmannen, JO, som utreder den här betygssättningen efter att de fått in en anmälan om jäv. Ytterligare en lärare var med och satte betyg, men det var flickans mamma som registrerade betyget. Rektor har haft möte med personalen om hur man ska göra i framtiden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1