NAP.NU


Misstänkta båten fanns i en Blekingehamn före Nord Stream-läckorna

Den segelbåt som misstänks ha använts under sabotaget mot gasledningen Nord Stream befann sig i Sandhamn i sydöstra Blekinge tolv dagar före explosionerna.Tre vittnen har sett den tyska båten Andromeda och besättningen i hamnen – uppgifter som också bekräftas av underrättelsekällor. Det rapporterar Expressen som granskat spåren efter sabotaget på Nord Stream i samarbete med flera europeiska medier.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1