NAP.NU


Modersmål i förskolan resulterade i bättre närvaro och engagemang hos barn

Bättre självkänsla och mer glädje – det är resultatet av ett projekt som flera av Ronnebys förskolor varit del av. Det handlar om att barnen och föräldrarna stöttas på sitt modersmål och resultatet av det är att de i större utsträckning också vågar delta på svenska. Sedan 2021 har Skolverket finansierat ett projekt där tio barnskötare med ett annat modersmål än svenska utbildats för att stötta barn, pedagoger och föräldrar på barnens modersmål.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1