NAP.NU


”Någonstans vill man se ett resultat, men det blir aldrig ju något”

Persontrafiken på sydostlänken talas det åter om och just nu lutar det åt att det inte blir något sådant. Föga förvånande, om man frågar Olofströmsbon Anders Hermansson, som menar att persontrafiken förvisso hade behövts, men att tron på det aldrig riktigt varit stor.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1