NAP.NU


Nämnden riskerar 53 miljoner i minusresultat

Funktionsstödsnämnden i Karlskrona ser ut att gå hela 53 miljoner kronor minus i år. Därför har nämnden nu tagit fram en åtgärdsplan att arbeta efter.Men Kommunalrådet Emma Swahn Nilsson (M) berättar att det inte är enda lösningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1