NAP.NU


Nära hälften av alla män läser aldrig böcker – varför?

Närmare hälften av alla män läser aldrig böcker på fritiden, visar ny statistik från SCB.Hör Jan, Simon, Gustav och Hadi berätta hur mycket, eller lite, de läser.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1