Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Nära hälften av hjärtstoppslarmen besvaras av frivilliga

Vid ungefär hälften av alla hjärtstoppslarm som inkommer till SOS-Alarm är det en frivillig livräddare som är först på plats.Tove Holmström har gått HLR-utbildning, hjärt-lungräddning, på sin arbetsplats och har varit på 20 larm via appen ”sms-livräddare”.”Min morfar fick hjärtstopp och blev hjälpt av personer på plats, nu har han fått se mig växa upp”, säger Tove Holmström 22 år, från Karlshamn.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1