Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Närakuten blir kvällsöppen vårdcentral

Närakuten på Blekingesjukhuset i Karlshamn som hittills drivits i projektform får permanent finansiering.Samtidigt byter Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som tagit över makten i Region Blekinge, namn på alliansens vallöfte från 2018 till kvälls- och helgöppen vårdcentral.En annan förändring är att öppettiderna kortas med en timme så att det går att söka vård till klockan nio.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1