NAP.NU


Nu kartläggs PFAS – söker industrier som använt ämnet

Länsstyrelsen i Blekinge kartlägger nu PFAS för att få veta mer om ämnet och potentiellt stoppa pågående spridningar. Blekinge har som alla Länsstyrelser detta i uppdrag av regeringen och det hela kan pågå i flera år.Hör Johanna Svensson som är handläggare inom förorenade områden på Länsstyrelsen Blekinge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1