Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Nu reser vi nästan lika mycket som före pandemin

Resandet med kollektivtrafik är på väg tillbaka till samma nivå som före pandemin. Färska siffror från Blekingetrafiken visar en återhämtning med 85 procent.Trots ett ökat resande landar Blekingetrafiken på ett minus på 26,5 miljoner, jämfört med budget.Biljettpriserna har höjts något från årsskiftet. Enligt Trafikdirektör Mona Glans planeras inga sparåtgärder under 2023.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1