NAP.NU


Nu rustas ruttna broar upp runt Mörrumsån

Efter kritiken från sportfiskare och allmänheten mot skötseln av Mörrumsån rustar Kronolaxen nu upp runt ån. Ruttna broar och spångar som var farliga att gå på har nu börjat repareras av Svea skog, som driver Kronolaxen.”Man måste bevara detta”, säger Mörrumsbon Lars Olsson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1