NAP.NU


Nu ska Mörrumsån bli av med vattenpest

Växten smal vattenpest sprids i Mörrumsån. Den är invasiv och hotar den biologiska mångfalden och har främst spridit sig för att folk har tömt sitt akvarier i naturen.Lina Allesson har dykt i för att försöka bli av med växten.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1