Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Nu ska ogräset bli drivmedel

Blekinges lupiner ska bli till biogas i ett pilotprojekt som Trafikverket genomför just nu.Trafikverket har en särskilt utvecklad slåttermaskin som skördar de invasiva växterna, som vid en anläggning i Mörrum förädlas till biogas. Man räknar med att växterna kommer att generera minst 10 000 kubikmeter biogas. Dessutom ska det bidra till bevarad artrikedom och gynna den biologiska mångfalden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1