NAP.NU


Ny studie ska visa om kor kan leva på Östersjövatten

I en studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ska kor få salthaltigt vatten.Om försöket faller väl ut skulle kor kunna dricka Östersjövatten vilket skulle leda till stora besparingar på grundvattnet.”En mjölkko kan dricka över hundra liter per dygn”, konstaterar Anna Jansson, professor vid SLU som leder studien. ATL berättade först om studien som ska vara klar 2025.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1