NAP.NU


Ny typ av familjehem startas i Karlskrona

Karlskrona kommun är först i länet med behandlingsfamiljehem.Riktar sig mot unga som behöver extra stöd.Ytterligare ett steg i Karlskronas övergång från HVB-hem till familjehem.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1