NAP.NU


Nya uppgifter: Marco Polos båda gps:er fungerade inte

Passagerarfartyget Marco Polos båda gps:er var trasiga, erfar P4 Blekinge, något som kan ha lett till att den gick på grund i Pukaviksbukten. Åklagare Adrian Combier Hogg ville under torsdagen inte kommentera GPS-uppgiften med hänvisning till förundersökningssekretessen – men sa igår till P4 Blekinge att det finns misstanke om att fartygets sjöduglighet var dålig.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1