NAP.NU


Nytt krigsförband bildat i Karlskrona

För första gången sedan 80-talet har det satts upp ett nytt krigsförband i Karlskrona. Det handlar om den 1. Marina basbataljonen som ska förse andra förband med exempelvis, bränsle, ammunition och andra saker som behövs för att kunna strida. Ställföreträdande Marinchef Patrik Gardesten berättar att förbandet behövs då Marinen nu växer.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1