NAP.NU


Officerstudenter får sänkt lön: ”Går inte att förstå”

Officersstudenter får nu sänkt lön för att inte riskera att ha lika mycket betalt som när de väl är färdigutbildade.Både Karlskronastudenten Simon, som egentligen heter något annat, och Hans Bergvall på det fackliga Officersförbundet är kritiska till beslutet, som för en del studenter innebär 500 kronor mindre per månad än vad de hade räknat med. Generalmajor Michael Cherinet på Försvarsmakten säger att det här inte ska innebära att någon ska få sänkt lön, men att några studenter som redan hunnit påbörja sina studier har påverkats negativt.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1