NAP.NU


Ogräs och ovårdade lekplatser – missnöje mot kommunens skötsel

Sölvesborgare klagar i sociala medier på att det inte ser fint och prydligt ut runt om i kommunen. Det handlar om ogräs utanför kommunhuset, parker som inte sköts och lekplatser som ser bedrövliga ut.Hör samhällsbyggnadschefen Anders Wanstadius om orsaken.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1