NAP.NU


Ökad rysk oljeexport en växande risk för Blekinge

Den senaste månaden har Ryssland ökat sin export av olja, något som oroar Blekinges försvarsdirektör Peter Ryman.Fartygen som transporterar oljan är många gånger är i dåligt skick och Peter Ryman är orolig för vad som skulle hända vid ett haveri.Länsstyrelsen har därför begärt stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men ännu så länge har responsen uteblivit.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1