NAP.NU


Oljan nära Karlshamn – syns från Sternö

Olja från färjan Marco Polo är nu mycket nära Karlshamn. Och den senaste prognosen pekar på att det är området kring Sternö och Boön som kommer att drabbas hårdast.”Man kan se oljan från Sternöstrand och det stinker olja på östra sidan”, säger Kristina Svensson som ingår i kommunens krisledningsstab.Om oljan når land kommer saneringsarbetet inte påbörjas under natten. Men 60 nyutbildade personer från kommunen är redo att börja arbeta klockan åtta på tisdagsmorgonen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1