NAP.NU


Oljeläckan slår ut kraftverk i Karlshamn

Karlshamnsverket får inte köras igång de närmaste dagarna. Anledningen är oljeutsläppet från den grundstötta färjan Marco Polo.”Icke tillgänglig som en följd av hög risk för kontamination av kylvattnet från extern oljeläcka”, heter det i ett meddelande från elbörsen Nord Pool.Det oljeeldade verket fungerar som effektreserv och brukar köras några gånger per vinster när det är extra kallt i södra Sverige.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1