NAP.NU


Oljesaneringen: Så kan frivilliga hjälpa

Frivilliga som vill hjälpa till att sanera efter oljeutsläppet från den grundstötta färjan Marco Polo utanför Hörvik kan anmäla sig via en e-tjänst, det berättar kris- och beredskapssamordnare Anders Borgman på Sölvesborgs kommun.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1