NAP.NU


Olofströms kommun lånar ut mark till bete

På grund av det rådande läget kan lantbrukare och privatpersoner med djur få låna mark av Olofströms kommun, det handlar om gräsytor som vanligtvis klipps med gräsklippare eller traktor.Den som vill ha gräset ansöker hos kommunen och det är först till kvarn som gäller.”Det kommer tyvärr inte täcka behovet av foder men kan förhoppningsvis hjälpa lite”, skriver Linnea Person, teknisk samordnare på kommunens hemsida.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1