NAP.NU


Oppositionen kräver att hyresavtal granskas

Oppositionen i Karlskrona kräver att det omedelbart tillsätts en oberoende extern utredning kring hanteringen av hyresavtalet för byggnaden Vattenborgen.Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är kritiska till att de inte fått information om hur det hela har hanterats.De vill också säkerställa att inte jäv föreligger i hantering av ärendet eftersom kommunstyrelsens ordförande, Emma Swahn-Nilsson är gift med fastighetsägaren.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1