NAP.NU


Oppositionen kräver granskning: ”Något som inte stämmer”

Oppositionen i Karlskrona kräver att utomstående oberoende experter ska granska Karlskrona kommuns hantering av hyresavtalet för byggnaden Vattenborgen. Socialdemokraten Sandra Bizzozero är oppositionsråd i Karlskrona och hon menar, som vi hörde, att det finns en rad frågor som måste få ett svar. Kristoffer Larsson, som är Sverigedemokratiskt kommunalråd i Karlskrona, säger att han inte vet hur kommunledningen kommer att ställa sig till oppositionens begäran av en oberoende granskande utredning av hyresaffären med vattenborgen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1