Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Över 1000 fler sökte till Kustbevakningen – efter ändrade kraven

Kustbevakningen har fått in över 1000 fler ansökningar till sin utbildning sedan kraven ändrades. Tidigare har det varit svårt att få in tillräckligt många bra personer för att fylla de 24 platserna, samtidigt som myndigheten ska växa framöver och behöver mycket folk. Men nu när kravet att man skulle vara utbildad till fartygs- eller maskinbefäl försvunnit så har anmälningarna runnit till. ”Vi tror vi missat en del människor som kanske har mer yrkeserfarenhet men som kanske inte vill sätta sig i skolbänken igen för att sedan söka till Kustbevakningen. Men nu kan vi sno med oss dem redan från början”, säger Erik Svensson, biträdande stationschef på Kustbevakningen i Karlskrona.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1