NAP.NU


Padelhall läggs ner nästa år

Padelhallen, Cubo padel, i Torskors i Karlskrona läggs ner.Det är oklart när den stängs men det blir under nästa år när ny verksamhet in ska in i Aura Lights gamla lokaler. Blekingesport erfar att det är kabelföretaget NKT som ska starta verksamhet i lokalen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1