NAP.NU


Pålspärrar nyckeln till Blekinges historia

Genom en exakt datering av pålspärrarna utanför Blekinges kust vill forskare ta reda på när i historien Blekinge enades.Skulle spärrarna komma från olika tidsperioder kan det tyda på att Blekinge var uppdelat i små kungadömen under den sena medeltiden – tvärtemot vad man tidigare trott.Mikael Björk är marinarkeolog på Blekinge museum. Hör honom berätta mer i klippet ovan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1