NAP.NU


Pandemiprojektet bär frukt – nu belönas bandet Sextett Nouveau

Simon Fröh i Karlskrona har med sina bandmedlemmar i Sextett Nevau belönats med ett stipendium som Musikaliska akademin delade ut i Berwaldhallen ur dirigenten Sten Frykbergs fond.Pengarna ska gå till en inspirationsresa till Berlin och efter den så hoppas man att kunna hitta receptet för att kunna locka en större publik. En nöjd stipendiat beskriver bandets musik som glad akustisk musik med inspiration från 20- och 30-talet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1