Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Patient på BUP:s slutenvård spändes fast av personalen: Hade kunnat undvikits – med bättre lokaler

En allvarligt sjuk ung patient som vårdades i barn och ungdomspsykiatrins slutenvård i länet spändes fast av personal och väktare.Personen hade mycket oro, ångest och var utåtagerande på grund av att det var många inneliggande patienter samtidigt.Enligt region Blekinge hade fastspänningen kunnat unvikas om lokalerna varit bättre och patienterna färre. Därför anmäler de nu händelsen till inspektionen för vård och omsorg.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1