NAP.NU


Pengar för att utrota stenmården snart slut

Stenmården, som enligt Svenska Jägareförbundet orsakar skador för miljardbelopp på kontinenten, är på god väg att utrotas i Sverige. Men enligt förbundet är det osäkert om projektet med att jaga arten får fortsatt finansiering efter årsskiftet.Peter Dalin, handläggare på Naturvårdsverket, bekräftar detta, men tillägger att myndigheten hoppas kunna fortsätta stötta projektet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1