NAP.NU


Populärt med möbelsnickeri: 60 sökande på 16 platser

Det är populärt att gå möbelsnickarkurs. Det är hårt söktryck till kursen för att lära sig snickra möbler på Litorina folkhögskola i Karlskrona. Till höstens kurs med 16 platser har 60 personer sökt och kursledaren Peter Fransson, som kör kursen för tionde gången, är glad över att många vill vara med.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1