NAP.NU


PRO i Lyckeby hotas av nedläggning: ”Åt helsike”

PRO i Lyckeby blir av med lokalen de huserat i nästan 40 år då en idrottsförening ska hyra den.Nu riskerar pensionärsföreningen att läggas ner då det inte finns någonstans för alla 359 medlemmar att ta vägen.För medlemmen Vivian Johansson är det en tuff tanke att ta in.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1