NAP.NU


Problem med praktikplatser när fler sjuksköterskor ska utbildas

Blekinge tekniska högskola, BTH, ökar till hösttermin antalet sjuksköterskestudenter från 88 till 96.Men det är problem med för få praktikplatser för sjuksköterskestudenter inom Region Blekinge.”Vi har haft en bra dialog med regionen och de är medvetna om det här”, säger Mats Viberg, rektor på BTH.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1