NAP.NU


Psykiatrins överfallslarm fungerar inte

Överfallslarmen på flera psykiatriska avdelningar på Blekingesjukhuset fungerar inte. Nästan hälften av de 132 gånger som personalen testade larmsystemet så gick inget larm. I början av oktober behövde tre anställda använda överfallslarmet i dagrummet i skarpt läge, men inte heller då fungerade larmet och en dem skadade knäet. De fackliga skyddsombuden har ansökt om ett föreläggande hos Arbetsmiljöverket.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1