Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

Rapport om käkkirurgen diariefördes inte på åtta månader: ”Vi fick helt enkelt inte ut den”
Chefer inom tandvårdsförvaltningen undanhöll en rapport om kränkande särbehandling på käkkirurgen. Det menar facket Vision, som företrädde en av sina medlemmar i fallet. När medlemmen ville ta del av rapporten, så gick inte det på åtta månader. ”Vi fick helt enkelt inte ut den. Svaret var att den inte var slutförd, utan att den kommer sen”, säger Camilla Olsson på Vision. Peter Lilja, regiondirektör menar att rapporten inte diariefördes eftersom den inte var helt klar, men enligt Tryckfrihetsförordningen blir en handling allmän även om den betraktas som ett utkast.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1