NAP.NU

”Rebell” och ”Dödfödd” inte okej – blekingarnas nya namn får nej
Ett par i Olofström får inte döpa sin dotter till förnamnet Rebell. Skatteverket som säger nej till parets ansökan gör bedömningen att namnet är olämpligt. ”Det kan väcka anstöt ur allmänhetens synvinkel då det är starkt förknippat med upprorsmakare, orosstiftare och bråkstake” skriver handläggaren i sitt avslagsbeslut. En man i Sölvesborg får också nej till sin ansökan om att få ta förnamnet Stillborn. Det betyder dödfödd på engelska och riskerar även det att väcka anstöt, menar myndigheten.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1