NAP.NU


Regeringen öppnar för att stänga minkfarmar

Regeringen öppnar för att totalförbjuda minkfarmar i Sverige. Samtidigt ska pälsföretagare som frivilligt avvecklar sin verksamhet kunna få ekonomiskt stöd.Det finns i dag cirka 20 aktiva företag i Sverige som föder upp mink för pälsproduktion, en stor del av dem på Listerlandet i Sölvesborg. Jörgen Martinsson som är vd för Svensk Mink säger till BLT att det är sorgligt, men ett rimligt alternativ.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1