NAP.NU


Regionen bantar smärtteam – trots att många lever med kronisk smärta

Smärtrehabiliteringen i Blekinge ska minska – tre smärtteam ska nu bli två. Detta trots stora behov hos regionens patienter som lever med olika sorts smärta.”Det kan vara livsavgörande att få hjälp”, säger Lola Ingvarsson i Sölvesborg som själv levt med kronisk smärta i fyrtio år tills hon fick hjälp av smärtteamet.Även kriterierna för vem som ska få hjälp i smärtteamen ska ses över. Marcus Benker, verksamhetschef för Rehabkliniken, berättar om riskerna med nedskärningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1