NAP.NU


Regionen duckar besked om Trossö vårdcentral: ”Risk att folk slutar”

Personal på Trossö vårdcentral i Karlskrona kan komma att sluta. Lokalerna är undermåliga men regionen backar ändå från planerna på nya lokaler på Kungsplan.Istället ska regionen utreda hur man kan slå ihop vårdcentraler för att effektivisera verksamheten.Att regionen har lovat runt men plötsligt ändrar sig skadar förtroendet för regionen, säger Camilla Perland, ordförande för Vårdförbundet Blekinge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1