NAP.NU


Regionen: Nu får du betala för vård av ambulanspersonal

Regionstyrelsen har bestämt att införa en patientavgift på 100 kronor när man får sjukvårdande behandling av ambulans. Den nya avgiften skulle ge regionen närmare en halv miljon i intäkter varje år, skriver Sydöstran. Om patienten behöver föras till sjukhus så blir det även i fortsättningen så att patienten bara betalar patientavgift för sitt besök på sjukhuset.Slutgiltigt beslut om den nya avgiften tas av regionfullmäktige.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1