Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

Regionen publicerade porrbild på instagram: ”Allvarligt och inte förenligt med regionens etik”
Barn- och ungdomskliniken publicerade en porrbild på deras instagram. Bilden låg uppe i ett dygn och könsorgan syntes i kanten på en annan bild som postats på deras instastorie. Det här är allvarligt och inte förenligt med regionens etik, säger Magnus Ljungkrantz, chef på kliniken. ”Det är en grupp medarbetare på kliniken som publicerar på vår instagram utanför sitt ordinarie arbete och här ser vi ju uppenbarligen att det finns en kunskapsbrist i hur man ska hantera mediet. Det är ytterst beklagligt och får bli utbildningsinsatser så det absolut inte händer igen”, säger Magnus Ljungkrantz.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1